Wat geloven wij?

Wij zien dat de maatschappij in volle omvang in een verandering verkeert. Diegene die het niet ziet, of wellicht niet wil zien, zal de aansluiting missen. Bedrijven en organisaties staan voor grote uitdagingen hun onderneming in deze maatschappelijke omwenteling mee te bewegen.

De enorme snelheid waarin de maatschappij digitaliseert maakt dat de power to the people niet een loze kreet is maar werkelijkheid. Ontwikkelingen waarin mensen hun eigen auto inzetten om mensen van A naar B te brengen, hun huizen aanbieden voor een betaalbare vakantie op de mooiste plekjes maar ook de veranderende zorg waarin men weer letterlijk persoonlijke aandacht in plaats van een systeem waarin cijfers en doelmatigheid voorop staan.

Bedrijven zullen hun medewerkers moeten binden met meer dan alleen een goed salaris. De krapper wordende arbeidsmarkt is op weg een werknemers markt te worden. Nu al is de zorg, het onderwijs en de bouw niet in staat voldoende personeel te verwerven.
De medewerker zal meer en meer onderscheidt maken in bedrijven die naast een uitdagende zinvolle werkomgeving ook aandacht heeft de werk-privé verhouding. De werknemer bepaalt hoe langer hoe meer of hij/zij voor u wilt werken en welke voorwaarden er zijn die bijdragen aan een goed evenwicht in de persoonlijke behoefte.

Wij geloven dat de menselijke maat terug moet. De mens en zijn beleving moet weer centraal staan. De mens wil zich wel binden, ze willen ergens bij horen, maar in vrijheid. Vrijheid in gebondenheid. Er moet iets zijn wat hen bindt, terug naar de beleving. Gezonde vitale medewerkers dragen bij een gezonde onderneming, een gezonde onderneming is in staat adequaat te reageren op de fundamentele veranderingen in de maatschappij.